Loading...
Home 2017-01-15T20:40:02+00:00

Vad vi gör.

FACILITERING, METODSTÖD OCH UTBILDNING.

När ni anlitar oss är det troligt att ni tycker vi är rätt besvärliga. I början.
I gengäld vill vi att ni är jobbiga med oss. Hela resan.

I en värld där förutsättningarna förändras allt snabbare är det viktigt för alla verksamheter att medvetet och systematiskt arbeta med sin utveckling och förändring. Ett arbete som till stor del handlar om att förändra inlärda tanke- och beteendemönster – hos organisation, grupp och individ. Mönster som kan vara svåra att se från insidan.

Då kan det vara skönt att ha en utomstående, i sakfrågorna neutral part som stöttar genom utmaningen mot utsatta mål.

Det är där vi kommer in.

Som verksamhetsutvecklare och facilitatorer stöttar vi verksamheter med vår expertis. Vårt ansvar är att se till att processen kan löpa på med bibehållet fokus, så att ni helhjärtat kan ägna er åt sakfrågorna. Med förmåga och kunskap att ställa rätt frågor, och expertis i beprövade metoder och verktyg borgar vi för att det blir resultat – på riktigt.

Det är vår fasta övertygelse att varje verksamhet bör ha och utveckla sin egen förmåga till utveckling och förändring. Därför är ert lärande en självklar och stor ingrediens i alla våra leveranser. Det gör att resultaten inte bara blir på riktigt – utan dessutom långsiktigt hållbara.

Hur vi gör det

Hur vi gör det.

VÅR ROLL I ER UTVECKLING.

Paradigma har en lång erfarenhet av att stötta olika verksamheter i deras utvecklingsarbete. Genom åren har vi drivit en mängd uppdrag av olika karaktär och komplexitet.

Vi har oftast rollen som projekt-/förändringsledare och facilitatorer, men också som kunniga i sakfrågor. Vi har stor vana av att utbilda och stötta verksledning, chefer, medarbetare och förändringsledare, att utveckla metoder och angreppssätt och att stötta grupper i det konkreta utvecklingsarbetet.

Vi månar om att se både detaljer och helhet och att i det använda vår analytiska gåva. I allt vi gör strävar vi efter att med verksamhetens mål i fokus bidra med energi, glädje och engagemang – eftersom vi har en stark övertygelse om att det är då vi och andra människor mår och presterar bäst. Vi använder ofta ordet avdramatisk – att utan att glömma uppdragets allvar angripa uppgiften på ett lugnt, humant och systematiskt sätt.

Vi hämtar inspiration, metoder och verktyg från bland annat Styrkebaserad utveckling, Appreciative Inquiry, Medarbetardrivet utvecklingsarbete och lean. Det innebär att vi involverar alla som är berörda och har kunskap, aldrig glömmer fokus på styrkor och framgångar, och med kundens behov för ögonen angriper rotorsaker och aldrig symtom. Att aldrig göra saker mer komplexa än de är, att söka tydlighet och enkelhet. Och inte minst att alltid arbeta med attityder och beteenden – det som utgör kulturen.

Metodstöd
Kontakta oss